VilmaBas produkter


VilmaBas Trä-sortiment innehåller cirka 580 produkter och de beskrivs i så kallade egenskapsdeklarationer


Sök

Starta med att leta reda på den varugrupp och/eller produkt som du söker genom av välja i artikelgruppsmenyn.

Du kan också använda sökfunktionen och söka på till exempel VilmaBas-nummer (VB-nummer), benämningar eller del av benämningar med mera.

Om du vill söka VilmaBas artiklar enbart från en viss tillverkare så kan även tillverkare väljas i fältet ovanför artikelgruppsmenyn. Observera att om tillverkare valts så används valet i samtliga sökmetoder till dess att du gör ett förnyat val, i form av en ny tillverkare eller "blankt" (samtliga artiklar och leverantörer igen).

Ladda ner

Egenskapsdeklaration för varje Vilmabas produkt kan du ladda till en excelfil under respektive produkt.
Vill du ha egenskapsdeklarationer för samtliga VilmaBas produkter kan du ladda ner dem i ett samlat dokument nedan.

Mer information

I huvudmenyn hittar du mer information om VilmaBas, och även en sida med mer generell information och hjälp om trä.

Vill du veta mer om regelverket Vilma och VilmaBas,
besök www.byggmaterialhandlarna.se/vilma/

Bild kan inte visas