Välkommen till VilmaBas – ett register över egenskapsdeklarerade träprodukter


VilmaBas Trä är ett branschgemensamt register över egenskapsdeklarerade trävaror. Registret som Byggmaterialhandlarna utvecklat tillsammans med Svenskt Trä en del av verksamheten inom standarden Vilma som är byggmaterialhandelns verktyg för kvalitetssäkring av pris- och artikelinformation. Det innebär att alla produkter grupperas enligt branschens varugruppsindelning, BK04.

Bakgrunden till VilmaBas var behovet av att få lika produkter oavsett från vilka tillverkare du köper dem. Därför beslutade handeln och tillverkarna att skapa standardiserade egenskaper för träprodukter. Traditionellt har produkter skapats av producenter utifrån lokal tradition och efterfrågan. Detta har, ur ett nationellt perspektiv, lett till att många lika produkter varit "olika" beroende på vilken leverantör de kommer ifrån. I grunden är trä är ett naturmaterial vilket gör att det har varierande egenskaper beroende var det växt, när det avverkats, hur det förädlats samt lagrats och hanterats i både produktions- och handelsledet. Genom att producenter tillverkar och registrerar träprodukter enligt egenskaper definierade inom VilmaBas kan handeln säkra lika produkter till sina kunder oavsett vem som tillverkat dem.

VilmaBas registret omfattar idag ca 580 produkter och beskrivs i så kallade egenskapsdeklarationer. Det betyder att oavsett vem som levererat dem så ser de ut och beskrivs på ett och samma sätt. Registret ses över och uppdateras årligen. Alla leverantörer som har produkter som är definierade enligt VilmaBas Trä standard är också certifierade Vilmaleverantörer.

VilmaBas är senast uppdaterat i november 2020

I den senaste uppdateringen som skedde 1 november 2020 lades 32 produkter till. De nya produkterna är

  • Underlagsspontsluckor
  • Takfotsluckor
  • Handledare
  • Dimensionshyvlad ändspont
  • Slätspont
  • Staketregel
  • Falsad spårpanel med fasad kant

Bild kan inte visas