Välkommen till VilmaBas


VilmaBas Trä-sortiment innehåller cirka 400 produkter och de beskrivs i så kallade egenskapsdeklarationer


Sök
Starta med att leta reda på den varugrupp och/eller produkt som du söker genom av välja i artikelgruppsmenyn.

Du kan också använda sökfunktionen och söka på till exempel VilmaBas-nummer (VB-nummer), benämningar eller del av benämningar med mera.

Om du vill söka VilmaBas artiklar enbart från en viss tillverkare så kan även tillverkare väljas i fältet ovanför artikelgruppsmenyn. Observera att om tillverkare valts så används valet i samtliga sökmetoder till dess att du gör ett förnyat val, i form av en ny tillverkare eller "blankt" (samtliga artiklar och leverantörer igen).

Mer information
I huvudmenyn hittar du mer information om VilmaBas, och även en sida med mer generell information och hjälp om trä.

Vill du veta mer om regelverket Vilma och VilmaBas, besök www.byggmaterialhandlarna.se/vilma

Bild kan inte visas