Ytterpanelläkt gran G4-2 22x70 (VB2301)Egenskapsdeklaration
Varugruppsnamn BK04 Ytterpanelbräder
Varugrupp BK04 02201
Namn enligt Trägruppen Ytterpanelbräda
Tjocklek 22 mm
Total bredd 70 mm
Täckande bredd 70 mm
Träslag Gran
Handelssortering G4-2
Hyvelprofil Ytterpanelbräda
Ytskikt En finsågad framsida. En hyvlad baksida. Kanterna är rillade. Två rundade eller fasade hörn, radie 2 mm.
Efterbehandling Obehandlad
Målfuktkvot 16 %
Prestandadeklaration Ja
CE-märkning på förpackning Ja
CE-märkning på produkten Nej
Area på profil 0,00154 m2
Vikt per meter 0,708 kg
Vikt per m3 460 kg


Tillverkare
 • AB Karl Hedin
 • Brinks Träindustri
 • Derome Timber
 • J G Andersson söner
 • Martinssons Trä AB
 • Moelven Wood
 • NT Nydala Trävaru
 • NWP/Norrskog Wood Products
 • Sandåsa Timber
 • SCA Timber
 • Ture Johanssons Trävaru
 • Varberg Timber
Giltighet
 • VB-nummer: VB2301
 • Gäller från och med: 2013-11-01

Produktförbättringar
Namnändrad från Ytterpanelbräda till Ytterpanelläkt samt kan förekomma med rillad och/eller finsågad kant. Gäller from 2015-11-01: Kompletterade krav på G4-2 och G4-3 produkter. Blånad/Fast röta får förekomma enligt följande: Djupgående, % av sidans yta, 5 % samt ytlig, % av sidans yta, 10 %
Foto bild
Kompletterande information
Stående montering rekommenderas.