Underlagsspont ändspont gran G4-3 20x95 (VB2061)Egenskapsdeklaration
Varugruppsnamn BK04 Underlagsspont ändspontad
Varugrupp BK04 02005
Namn enligt Trägruppen Underlagsspont ändspontat
Tjocklek 20 mm
Total bredd 95 mm
Täckande bredd 85 mm
Träslag Gran
Handelssortering G4-3
Hyvelprofil Underlagsspont - Ändspontad
Ytskikt En eller två rillade sidor. Två eller tre hyvlade sidor.
Efterbehandling Obehandlad
Målfuktkvot 16 %
Prestandadeklaration Nej
CE-märkning på förpackning Nej
CE-märkning på produkten Nej
Area på profil 0,00169 m2
Vikt per meter 0,777 kg
Vikt per m3 460 kg


Tillverkare
  • Martinssons Trä AB
  • Moelven Wood
  • Norra Skogsägarna
  • NWP/Norrskog Wood Products
  • SCA Timber
  • Södra Timber
  • Ture Johanssons Trävaru
  • Valbo Trä
Giltighet
  • VB-nummer: VB2061
  • Gäller från och med: 2015-11-01

Produktförbättringar
Gäller from 2015-11-01: Kompletterade krav på G4-2 och G4-3 produkter. Blånad/Fast röta får förekomma enligt följande för underlagsspont: Djupgående, % av sidans yta, 5 % samt ytlig, % av sidans yta, 10 %
Foto bild
Profilritning
Kompletterande information
Alla ytor på underlagsspont ska bearbetas. En sida rillad, den andra är hyvlad eller rillad. Syftet är att få bort näringsämnen från ytan. Rillningen ska vara utformad utifrån detta syfte.