Underlagsspontlucka gran G4-3 20 (VB2068)Egenskapsdeklaration
Varugruppsnamn BK04 Underlagsspontluckor
Varugrupp BK04 10004
Namn enligt Trägruppen Underlagsspontlucka
Tjocklek 20 mm
Total bredd 520 mm
Täckande bredd 510 mm
Träslag Gran
Handelssortering G4-3
Hyvelprofil Underlagsspont
Ytskikt En eller två rillade sidor. Två eller tre hyvlade sidor.
Efterbehandling Obehandlad
Målfuktkvot 16 %
Prestandadeklaration Nej
CE-märkning på förpackning Nej
CE-märkning på produkten Nej
Vikt per meter 4,662 kg
Vikt per m3 460 kg


Tillverkare
  • Norra Skogsägarna
  • NWP/Norrskog Wood Products
  • SCA Timber
  • Varberg Timber
Giltighet
  • VB-nummer: VB2068
  • Gäller från och med: 2015-11-01

Produktförbättringar
Gäller from 2015-11-01: Kompletterade krav på G4-2 och G4-3 produkter. Blånad/Fast röta får förekomma enligt följande för underlagsspont: Djupgående, % av sidans yta, 5 % samt ytlig, % av sidans yta, 10 %
Foto bild
Kompletterande information
Alla ytor på underlagsspont ska bearbetas. En sida rillad, den andra är hyvlad eller rillad. Syftet är att få bort näringsämnen från ytan. Rillningen ska vara utformad utifrån detta syfte.