Takfotslucka G4-2 gran g-mål 60 µm 20 (VB3204)Egenskapsdeklaration
Varugruppsnamn BK04 Underlagsspontluckor
Varugrupp BK04 10004
Namn enligt Trägruppen Takfotslucka
Tjocklek 20 mm
Total bredd 520 mm
Täckande bredd 510 mm
Träslag Gran
Handelssortering G4-2
Hållfasthetsklass
Hyvelprofil Underlagsspont
Ytskikt En eller två rillade sidor. Två eller tre hyvlade sidor.
Efterbehandling Grundmålad 60 µm torrfilm
Målfuktkvot 16 %
Prestandadeklaration Nej
CE-märkning på förpackning Nej
CE-märkning på produkten Nej
Vikt per meter 4,662 kg
Vikt per m3 460 kg

Giltighet
  • VB-nummer: VB3204
  • Gäller från och med: 2013-11-01
  • Utgår från och med: 2020-11-01
  • Ersätts av: VB3206

Produktförbättringar
Gäller from 2015-11-01: Kompletterade krav på G4-2 och G4-3 produkter. Blånad/Fast röta får förekomma enligt följande för underlagsspont: Djupgående, % av sidans yta, 5 % samt ytlig, % av sidans yta, 10 %
Foto bild
Kompletterande information
Alla ytor på råspont ska bearbetas. En sida rillad, den andra är hyvlad eller rillad. Syftet är att få bort näringsämnen från ytan. Rillningen ska vara utformad utifrån detta syfte.